Rzadko na moich wargach

International Phone Card cheap calling card calling cards

Wiersz jest przykładem liryki patriotycznej. Podmiot liryczny wyznaje bezpośrednio swoje uczucia miłości do ojczyzny, jej piękna, tragicznej historii, "doliniedoli". Polska dla poety to najwyższy Majestat, największa świętość, schowana "w najgłębszej serca głębinie". To "krwawnikiem zarosłe brzegi", "złota się złocą dojrzałe", żniwiarze w polu,"ziemia tak bujna, tak żyzna", poranna zorza.To również "doleniedole" narodu: "u bram się wije niebieskich w rozpaczy człowiek ubogi","jakaś mordercza zaraza","na przepełnionych cmentarzach krzyże się wznoszą świeże","kłębią się groźne chmurzyska". Tragiczne dzieje ojczyzny przedstawia podmiot liryczny w metaforycznych obrazach o wymiarze apokalipsy. Utwór oddaje miłość i przywiązanie do kraju ojczystego, szacunek dla jego tragicznej historii, współczucie dla udręczonego narodu, dumę z jego bohaterstwa i cześć dla ludzi, którzy dla ojczyzny poświęcili życie.

tunezja all inclusive http://www.rmast.be wagi elektroniczne